Wyniki Finału Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej JONASZ 2020

  • 16 czerwca 2020, Mateusz Kierczak

Zgodnie z przepisami Kuratorium Oświaty w Katowicach:
Decyzja nr OA-OR.110.1.7.2020 Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 marca 2020 roku
1) w § 6 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
„3. W przypadku, gdy nie jest możliwa organizacja III stopnia konkursów, w związku z ogłoszonym stanem epidemii, wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do stopnia finałowego uzyskują tytuł laureata konkursu z wynikiem 54 punkty.”

Życzę zdrowia i spokojnego zakończenia roku szkolnego.
Z poważaniem
Bogusław Czyż
Prezes Towarzystwa Katechetycznego “JONASZ”

Decyzja w sprawie organizacji przedmiotowych konkursów wojewódzkich

 

WYNIKI KONKURSU

Wyniki grupa 1 finał KWB 2020

Wyniki grupa 2 finał KWB 2020

Wyniki grupa 3 finał KWB 2020

Wyniki grupa IV

Wyniki spec edycja grupa I i II