XX edycja Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej “Jonasz”

  • 6 października 2016, Mateusz Kierczak

XX edycja Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej “Jonasz”
2016/2017


 

„JONASZ 2017” – EWANGELIA ŚW. JANA


 

1. Główną ideą Konkursu Wiedzy Biblijnej jest poznawanie Słowa Bożego, rozumienie tekstu biblijnego i zachęta, aby zgodnie z tym słowem żyć.

2. Patronat honorowy sprawują: Biskup Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel oraz Biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Adrian Korczago.

3. Organizatorem KWB jest Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej i Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz” ze Skoczowa.

4. KWB „Jonasz” ma od początku charakter ekumeniczny i międzynarodowy (jest prowadzony także w Republice Czeskiej)

Konkurs obejmuje dzieci i młodzież z Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego oraz innych wyznań i przeprowadzony jest w czterech grupach wiekowych:

  • grupa I – klasy III i IV szkoły podstawowe
  • grupa II – klasy V i VI szkoły podstawowej
  • grupa III – klasy I, II i III gimnazjum
  • grupa IV – młodzież szkół ponadgimnazjalnych
  • oraz Spec-edycja – przeznaczona dla dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 

Wszelkie dodatkowe zapytania proszę kierować do:


Ks. Józefa Oleszki – tel. 602299522 mail: joseph.oleszko@gmail.com

Bogusława Czyża – Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz” (szkoły znajdujące się na Śląsku Cieszyńskim) tel. kontaktowy 606154016 mail: t.k.jonasz@interia.pl

Ewy Liberadzkiej – tel. 601 506 988 mail: ewa.kozy@neostrada.pl

 

Regulamin Konkursu Biblijnego Jonasz 2017

Regulamin Konkursu Towarzyszącego – Piosenka

Regulamin Konkursu Towarzyszącego – Recytatorski

Formularz Zgłoszeniowy Konkursu Biblijnego Jonasz 2017

Formularz Zgłoszeniowy Konkursy Towarzyszące – Piosenka

Formularz Zgłoszeniowy Konkursy Towarzyszące – Recytatorski

Protokół Szkolny