XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej

  • 3 października 2018, Mateusz Kierczak

Temat: Św. Jacek – wzór ewangelizacji

Organizatorzy:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Diecezja Opolska

Terminy:
Etap szkolny: 15 listopada 2018 roku
Etap diecezjalny: 27 lutego 2019 roku
Etap ogólnopolski: 28-30 marca 2019 roku

Materiały na konkurs zostaną przesłane do wszystkich szkół ponadpodstawowych w diecezji, nie trzeba zgłaszać danej szkoły w Wydziale Katechetycznym.

Regulamin i literatura: www.otk.pl

 

Foto: KS. PAWEŁ BOROWSKI