XXV Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej dla klas IV-V szkół podstawowych

  • 14 listopada 2019, Mateusz Kierczak

Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą… (Mk 3,35)

Informujemy, że w dniu 28 listopada 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 odbędzie się etap rejonowy XXV Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych. Etap ten odbędzie się w trzech rejonach:
• w budynku Kurii Diecezjalnej w Bielsku – Białej,
• w Domu Katechetycznym przy parafii Św. Floriana w Żywcu – Zabłociu,
• w Domu Katechetycznym przy parafii Św. Klemensa w Ustroniu.
Do poszczególnych miejsc udajemy się na podstawie otrzymanych oddelegowań.

Bardzo prosimy o przekazanie uczniom zgody na przetwarzanie danych osobowych i oddanie organizatorom w dniu konkursu (obowiązkowo). Brak zgody uniemożliwia udział dziecka w konkursie.