XXXI Olimpiada Teologii Katolickiej

  • 9 listopada 2020, Mateusz Kierczak

Organizatorzy Olimpiady Teologii Katolickiej informują, że planowany na 2 XII 2020 etap szkolny XXXI OTK dla szkół średnich, powinien odbyć się zgodnie z planem. W zależności od epidemicznych przepisów rządowych może on odbyć się w sposób tradycyjny, albo online. Komitet Główny opracowuje odpowiednio przygotowane zestawy pytań. Prosimy, aby mimo utrudnień, katecheci nadal przygotowywali uczniów do olimpiady (chociażby w formie online). Harmonogram, regulamin i lista lektur znajdują się na stronie www.otk.po