„Akatyst” w Rudzicy (zaproszenie)

  • 30 listopada 2017, Robert Karp

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP –  8 grudnia – w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela w Rudzicy odśpiewany zostanie „Akatyst”. Jest to prastare nabożeństwo ku czci Bogurodzicy, oparte na starożytnym hymnie ku czci Matki Bożej.

Hymn wykona młodzież w ramach czuwania adwentowego. Zaplanowano także adorację i modlitwę wstawienniczą. Spotkanie modlitewne zakończy Apel Jasnogórski.

„Akatyst” ku czci Bogurodzicy jest jedną z najstarszych form nabożeństw maryjnych. Jest to oficjum wotywne, zaczerpnięte z liturgii bizantyjskiej, szybko zaadaptowane do liturgii obrządku łacińskiego, powstało prawdopodobnie na przełomie V i VI wieku. Jego autorstwo przypisuje się najczęściej żyjącemu w VI w. mnichowi syryjskiemu diakonowi Romanowi Pieśniarzowi (Romanos Melodos). Utwór składa się z 24 strof, zaczynających się od kolejnych liter alfabetu (zarówno w wersji greckiej, jak i w polskim tłumaczeniu). Treść „Akatystu” dotyczy zasadniczo udziału Maryi w życiu Jezusa i Kościoła.