Ankieta dla młodzieży przed Synodem Biskupów

  • 19 września 2017, Robert Karp

Przed przyszłorocznym Synodem Biskupów, poświęconym młodzieży i rozeznawaniu powołania, powstała polska wersja ankiety przygotowanej przez watykański sekretariat synodu. Do wypełnienia dokumentu zaproszeni są młodzi ludzie na całym świecie.

http://www.synod2018.pl

Celem ankiety – skierowanej do młodzieży z całego świata pomiędzy 16 a 29 rokiem życia – jest danie Ci możliwości abyś został usłyszany, abyś wyraził siebie, abyś opowiedział o tym, kim jesteś i co chciałbyś aby inni o Tobie wiedzieli – przeczytać można na stronie synod2018.pl, a samą ankietę – zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej – należy wypełnić do 30 września. Jej wyniki posłużą do opracowania instrumentum laboris – dokumentu, stanowiącego punkt wyjścia do przyszłorocznych obrad synodalnych.

Ankietę wypełnia się elektronicznie na stronie.

„Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania” – to wyznaczony przez Ojca Świętego temat XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Odbędzie się ono w październiku 2018 roku.