Czuwanie na Jasnej Górze w intencji Synodu

  • 14 października 2018, Robert Karp

„Powołanie nie jest ludzkim pomysłem na życie, ale odkrywaniem zamiarów, jakie Bóg w odwiecznych planach miłości przygotował każdemu człowiekowi” – podkreślił bp Piotr Greger, który przewodniczył Mszy św. o północy z 12 na 13 października na Jasnej Górze z okazji specjalnej modlitwy w intencji trwającego w Rzymie Zgromadzenia Synodu Biskupów na temat młodzieży. Wraz z młodymi diecezji bielsko-żywieckiej w nocnym czuwaniu w intencji Synodu, trwającego w dniach 3-28 października pod hasłem „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”, udział wzięli m.in. dekanalni duszpasterze młodzieży z Podbeskidzia, na czele z ks. Piotrem Hoffmannem, diecezjalnym duszpasterzem młodych.

W homilii biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej przypomniał, że człowiek wierzący rozeznaje powołanie w atmosferze wiary. „Do tego potrzebna jest modlitwa. To jest ten szczególny moment dialogu z Bogiem. Dialogu, a nie monologu. Czy w naszej praktyce jest to faktycznie dialog, a może przerodziło się to w jednostronny monolog?” – pytał zebranych na czuwaniu młodych i zachęcił, by na modlitwie stawiać Bogu pytania, „a następnie w klimacie milczenia należy nasłuchiwać odpowiedzi”.

„Niech to będzie także czas pytań dotyczących rozeznawania swojej, bardzo osobistej drogi powołania. Powołanie wymaga odwagi przyjęcia Bożej woli, otwarcia się na Boży plan. Każda Boża propozycja jest zawsze optymalna, my nic lepszego nie wymyślimy” – dodał hierarcha, wskazując, że podjęta decyzja o powołaniu „jest zawsze odpowiedzią na Boże zaproszenie”. „Ale nie mniej ważna jest wierność wobec podjętego wyboru” – zaznaczył.

Biskup przypomniał, że temat tegorocznego synodu to trafna synteza trzech osobnych rzeczywistości. „Młodzież – jako podmiot, powołanie – jako cel, oraz wiara – jako droga do jego poprawnego rozeznania. Ze swojej natury powołanie ma charakter dialogiczny. Etymologia pojęcia powołanie (od: wołać) podpowiada, że jest ktoś, kto woła i ktoś drugi, kto jest wołany. Człowiek nie woła siebie samego. Pomiędzy wołającym a wołanym zachodzi bardzo osobista relacja, ona rozgrywa się na płaszczyźnie serca” – wytłumaczył i jeszcze raz powtórzył, że Tym, który powołuje jest Pan Bóg.

Wspólnie z około 500 pielgrzymami bielsko-żywieckimi w jasnogórskiej kaplicy modliły się przeżywające jubileusz stulecia istnienia swego zgromadzenia siostry franciszkanki służebnice. Zakonnice prosiły m.in. dla całego dzieła “Lasek” o łaskę wiernej realizacji charyzmatu służby osobom niewidomym na ciele i na duszy.

prosić będziemy dla całego Dzieła Lasek o łaskę wiernej realizacji charyzmatu służby osobom niewidomym na ciele i na duszy oraz dla Zgromadzenia o wierność na drodze rad ewangelicznych i o dar powołań.

Czuwania na Jasnej Górze w intencji Synodu odbywają się codziennie w Kaplicy Matki Bożej i w bazylice jasnogórskiej. Jasnogórskie czuwania młodzieży w intencji Synodu gromadzą co noc setki maturzystów, członków wspólnot ewangelizacyjnych i ruchów młodzieżowych, a także przedstawicieli zakonów i organizacji zajmujących się formacją młodych.

.