Dzień Papieski w Bielsku-Białej

  • 11 października 2020, Robert Karp

„Dużo mi dały formacyjne spotkania, rekolekcje, obozy, rozmowy z innymi stypendystami” – zapewnia Katarzyna Gruszka z Rajczy, jedna ze stypendystek Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w diecezji bielsko-żywieckiej. Na terenie tym jest około siedemdziesięciu młodych osób należących do FDNT. Większość z nich wzięła udział w obchodach Dnia Papieskiego w Bielsku-Białej – pojawili się na ulicach ze specjalnymi puszkami, zachęcając do materialnego wsparcia utalentowanych młodych osób, modlili się w bielskiej katedrze podczas Mszy św. Liturgię koncelebrowali ks. Mieczysław Jonik i ks. Wiesław Greń, który wygłosił kazanie.

18-letnia Kinga Sikorska z Lalik uczy się w liceum w Milówce. Ukształtowała się w wielodzietnej rodzinie i w oazie. Podobnie jak kiedyś jej starsze siostry, także i ona należy dziś do Fundacji. Uwielbia muzykę i gra w rodzinnej Kapeli „Spod Rachowca”. Marzy o studiach geograficznych i podróżach. Zapewnia, że Fundacja wiele ją nauczyła. Traktuje Jana Pawła II jak wielki autorytet, modli się do tego świętego.

„Podczas obozów i spotkań fundacyjnych staramy się poznawać naukę Jana Pawła II, jego życie. Jest dla mnie autorytetem, pokazał, jak żyć i jak osiągnąć świętość. To człowiek pełen wiary, nadziei, miłości. Warto go naśladować” – tłumaczy i prosi o modlitwę za stypendystów i wszystkich młodych, by „wytrwali w wierze, nigdy się nie poddawali, a swoją postawą świadczyć o swej wierze”.

22-letnia Katarzyna Gruszka z Rajczy jest w Fundacji od 9 lat. Ten czas był dla niej próbą kształtowania charakteru, ale i okazją do rozwoju duchowego. „Byłam wcześniej nieśmiała, teraz uwierzyłam w siebie. Dużo mi dały formacyjne spotkania, rekolekcje, obozy, rozmowy z innymi stypendystami” – opowiada studentka pedagogiki w ATH w Bielsku-Białej. Gdy mówi o przyszłości, przyznaje, że chciałaby pomagać innym przezwyciężyć problemy. Dlatego podjęła specjalizację w resocjalizacji.

Aktualnie w diecezji bielsko-żywieckiej jest 85 stypendystów: Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (70 osób) oraz diecezjalnej Fundacji „Światło Nadziei” (15 osób). Pochodzą z wiosek i małych miejscowości. Osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Stypendia są dla nich pomocą w rozwijaniu talentów.

fot. Marian Szpak