I Ogólnopolski Konkurs Muzyczny na pieśń ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego

  • 9 września 2020, Robert Karp

8 września 2020 r. rozpoczął się I Ogólnopolski Konkurs Muzyczny na pieśń ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego z okazji 80. rocznicy jego śmierci męczeńskiej, która przypada 14 sierpnia 2021 r. Propozycje można nadsyłać do 3 maja 2021 r. Konkurs organizowany jest przez Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Przedmiotem konkursu jest melodia i tekst pieśni ku czci ojca Maksymiliana. Tekst ma nawiązywać ściśle do życia i działalności ojca Maksymiliana. Pieśń powinna mieć dowolną formę: ciągłą, responsoryjną, zwrotkową, inwokacyjną, jednak musi zawierać minimum dwie zwrotki (z pominięciem inwokacji). Uczestniczyć w konkursie może każda osoba bez ograniczeń wiekowych oraz bez względu na wykształcenie w zakresie kompozytorskim czy filologicznym.

Więcej informacji na temat I Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego na pieśń ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego z okazji 80. rocznicy jego śmierci męczeńskiej można znaleźć na stronie harmeze.franciszkanie.pl