www.maika.com.pl

  • 21 marca 2017, Mateusz Kierczak

Konferencją prasową w Sekretariacie Episkopatu Polski rozpoczęła swą działalność, powołana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA. Jest ona portalem internetowym www.maika.com.pl dającym możliwość gromadzenia w jednym miejscu maksymalnie dużej ilości informacji dotyczących inicjatyw i tematów związanych z duszpasterstwem młodzieży. Agencja publikuje informacje nadsyłane ze środowisk krajowych i polonijnych, ze szczególnym uwzględnieniem parafii i wspólnot lokalnych.

MAIKA jako agencja informacyjna poprzez zamieszczanie materiałów nie tylko informuje o różnorodnych inicjatywach, ale także propaguje angażowanie się młodzieży w życie Kościoła, daje również możliwość poszukiwania nowych pomysłów duszpasterskich.

Korzystając z serwisu informacyjnego MAIKA, można jednocześnie w bardzo prosty sposób umieszczać informacje, zaproszenia związane z tym, co się dzieje w parafiach, wspólnotach w zakresie duszpasterstwa młodzieży.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z MAIKI.

 

Ks. Zbigniew Kucharski
Asystent Generalny KSM

 

Łukasz Brodzik
Redaktor Naczelny
Młodzieżowej Agencji Informacyjnej