Młodzi rozpoczęli kolejny rok formacji

  • 9 września 2017, Robert Karp

Po raz 25. w historii diecezji i po raz 4. w żywieckim amfiteatrze pod Grojcem bielsko-żywieckie wspólnoty dziecięce oraz młodzieżowe zainaugurowały kolejny rok formacyjny. Pod przewodnictwem bp. Romana Pindla 9 września uroczystą Eucharystię koncelebrowali kapłani z całej diecezji, a przedstawiciele licznych wspólnot dziękowali za ćwierćwiecze duszpasterstwa w diecezji i modlili się o powodzenie nowych dzieł ewangelizacyjnych. Ordynariusz bielsko-żywiecki zaapelował, by w czasie nowego roku formacyjnego pogłębiać prawdę o Duchu Świętym.

W homilii bp Pindel nawiązał do hasła programu duszpasterskiego 2017/2018 „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. „To sformułowanie wskazuje, że stało się to kiedyś, i że to trwa. Wskazuje, że tego Ducha Świętego jest w nas bardzo dużo, jeśli tylko chcemy tak żyć, by być napełnionym Duchem Świętym” – wyjaśnił. „Tak,  jak jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to nie powinno w nas być już miejsca na innego ducha” – dodał, przywołując postać Pawła, który przed nawróceniem był napełniony duchem nienawiści.

„Bez naszej zgody nie możemy być napełnieni Duchem Świętym. Potrzeba jakiejś prośby, oczekiwania, spełnienia warunków, żeby mógł nas Duch Święty napełnić ”– zaznaczył biskup, podkreślając, że napełnienie Duchem sprawia, że człowiek, w którym jest Duch Święty, musi się zmienić.

„Chrześcijanin, który raz został napełniony Duchem Świętym, przez całe życie będzie przemieniany, dzień po dniu, chwila po chwili, w różnym stopniu, przez tego samego Ducha Świętego” – zwrócił uwagę kaznodzieja i wskazał, że jeden i ten sam Duch Święty napełnia całą wspólnotę Kościoła.

„Ten sam Duch Święty, działając w poszczególnych ludziach, sprawia jakieś wspólne działanie, wspólne odczuwanie, wspólne rozeznawanie, wspólne dążenia, sprawia jedność bardzo różnych ludzi o bardzo różnym statusie społecznym, o różnym stanie ducha: grzeszników i świętych, ludzi słabych i mocnych, ludzi doskonałych. My wszyscy, tworzący Kościół, jesteśmy napełnieni jednym i tym samym Duchem Świętym” – podkreślił, zapowiadając, że nowy rok formacyjny będzie okazją do pogłębienia odpowiedzi na pytania dotyczące odkrywania osoby i darów Ducha Świętego, zwłaszcza w sakramentach.

„Kolejny obszar zagadnień to odkrywanie naszej tożsamości, dzięki temu, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Kim jesteśmy? Dziećmi Bożymi, wyznawcami i naśladowcami Jezusa, Pana i Zbawiciela. Będziemy pytać, co to znaczy wzrastać w naszej tożsamości bycia uczniem, wyznawcą i głosicielem” – wytłumaczył hierarcha i zapowiedział, że trzeci obszar zagadnień koncentrować się będzie na odkrywaniu własnego miejsca: obdarowania, zadania i misji we wspólnocie Kościoła.

W amfiteatrze żywieckim modliło się około 2 tys. osób: przedstawiciele większości wspólnot dziecięcych i młodzieżowych oraz członkowie Wspólnoty Ruchu Światło-Życie i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Po raz pierwszy w historii wśród uczestników inauguracyjnej modlitwy pojawili się członkowie Szkolnych Kół Caritas.

Ks. Piotr Hoffmann, diecezjalny duszpasterz młodzieży, zaprosił na comiesięczne wieczory uwielbienia , w każdą 4. niedzielę miesiąca o 18.30, do bielskiego kościoła NSPJ. Zapowiedział także, że od października w Luce Arena rozpocznie się kurs Alfa dla młodzieży diecezji bielsko-żywieckiej.

„Przed nami wiele i za nami wiele wydarzeń. To okazja, by podziękować Panu Bogu za 25 lat duszpasterstwa w naszej diecezji. Trzeba też nabrać sił, żebyśmy weszli w nowy rok z radością i uśmiechem i wiarą” – dodał.

Po liturgii, w koncercie ewangelizacyjnym wystąpił zespół Mate.O/TU. Spotkanie zakończyło błogosławieństwo.

Nowy program duszpasterski dla Kościoła w Polsce, zatytułowany „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, będzie częścią dwuletniego cyklu koncentrującego się na odkrywaniu tajemnicy Ducha Świętego. Opracowany według nowej formuły program duszpasterski będzie obwiązywać od grudnia br., wraz z rozpoczęciem nowego roku liturgicznego.