Niezwykłe rekolekcje na ,,Dwa serca”

  • 15 maja 2020, Robert Karp

Ks. Mateusz Dudkiewicz i Marek Zaremba zapraszają na 33-dniowe rekolekcje zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa prowadzone w duchu św. Małgorzaty Alacoque oraz św. Faustyny Kowalskiej, na podstawie Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego.

Rekolekcje Zawierzenia ,,Dwa serca” mają przygotować jego uczestników przez 33 dni do zawierzenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w dniu 19 czerwca 2020 r. oraz do odnowy kultu tego nabożeństwa i apostolstwa.

,,Z otwartego Serca, jak ze zdroju czystego, płynie pociecha dla duszy i serca skruszonego” – napisała św. siostra Faustyna Kowalska.

Medytacje opracowane na podstawie wezwań z litanii do NSPJ przybliżają każdego dnia uczestnika do zgłębiania kolejnych tajemnic Serca Jezusa, co determinuje do głębszego życia apostolstwem NSPJ po uroczystym zawierzeniu.

Przez 5 tygodni pomysłodawcy przedsięwzięcia wprowadzać będą uczestnika w 5 tajemnic nabożeństwa do NSPJ jakimi są: wdzięczność, tajemnica eucharystii, obietnicy, wynagradzania i apostolstwa).

Rekolekcje prowadzone będą przez ks. Mateusza Dudkiewicza oraz dietetyka Marka Zarembę. Rozważania teologiczne oraz duchowo-zdrowotne zostały przygotowane na podstawie tekstów Pisma Świętego, św. Małgorzaty Marii Alacoque,  św. Siostry Faustyny Kowalskiej oraz litanii do NSPJ.

Więcej stronie www.dwaserca.eu

Dwa_serca.jpg
Link do filmiku promocyjnego:

Link do wprowadzenia – podcast #1:

https://www.facebook.com/dwaserca.eu/

https://www.instagram.com/dwaserca.eu/