Nowi animatorzy w diecezji

  • 26 marca 2018, Robert Karp

Po raz kolejny odbył się ostatni etap kursu na animatora liturgicznego, organizowanego przez diecezję bielsko-żywiecką. W sobotnie przedpołudnie do krakowskiego seminarium przyjechało ponad 80 uczestników tego wydarzenia wraz z duszpasterzami i opiekunami z 35 parafii: katedralnej św. Mikołaja w Bielsku-Białej, konkatedralnej NMP w Żywcu oraz z Pietrzykowic, Gilowic, Rajczy, Wieprza, Jawiszowic, Straconki, Wapienicy, Kęt, Targanic, Jaworzynki i innych.

Dla uczestników przygotowano test złożony z ponad 35 pytań. Zagadnienia na egzaminie dotyczyły roku liturgicznego i posługi przy ołtarzu. Nad całością wydarzenia czuwał ks. Sławomir Zawada, który prowadził kursy i spotkania dla przyszłych animatorów. Przybyłych gości przywitał ks. wicerektor Sławomir Kołata. Pomagali też klerycy diecezji dielsko-żywieckiej.

Jest już tradycją, że nowi animatorzy służby liturgicznej otrzymają krzyże poświęcone przez bp. Romana Pindla podczas Mszy Krzyżma w najbliższy czwartek w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Do animatorów liturgicznych zalicza się lektorów, ceremoniarzy i psałterzystów.

Ceremoniarz jest odpowiedzialny za przygotowanie i poprawny przebieg całej liturgii. Lektor to ten, który czyta lekcje z Pisma Świętego podczas liturgii słowa (z wyjątkiem Ewangelii) i ewentualnie podaje intencje modlitwy powszechnej, a psałterzysta wykonuje psalm responsoryjny śpiewany między czytaniami.

 

Seminarium w Krakowie, fot. Maciej Godzieszka