Pierwszy administrator w Szkole Ewangelizacji Niepokalanej

  • 30 stycznia 2018, Robert Karp

Pierwsze w tym roku spotkanie otwarte Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej (SEN) odbyło się  26 stycznia w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. Wybrany został także administrator rejonu harmęskiego SEN, animator Mateusz Gorzędowski.

Uczestnicy spotkania zgłębiali Adhortację Pawła VI „Marialis cultus” o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny. Młodzi rycerze pochylali się także nad fragmentem statutów generalnych Rycerstwa Niepokalanej, które mówią m.in. o duchowości, formacji i misji Stowarzyszenia, założonego przez św. Maksymiliana M. Kolbego.

W ramach spotkania miało miejsce niecodzienne wydarzenie dla młodzieży w Harmężach. Po trzech latach cotygodniowej formacji w duchu Rycerstwa Niepokalanej animator Mateusz Gorzędowski otrzymał z rąk o. Arkadiusza Bąka nominację na administratora rejonu harmęskiego.

Od 2 lutego 2018 r. animator Mateusz prawnie odpowiada za poprawne funkcjonowanie Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej w Harmężach. Do zadań administratora należy m.in.: animowanie spotkań uczestników trzeciego roku formacyjnego, koordynowanie comiesięcznych spotkań modlitewno-formacyjnych dla członków MI diecezji bielsko-żywieckiej oraz dbanie o powołania do Rycerstwa Niepokalanej.

Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej to formacja Rycerstwa Niepokalanej, która działa w Harmężach od ponad trzech lat. Należeć do niej może każdy, kto odbędzie dziesięciodniowe rekolekcje, które rozpoczynają czteroletnią formację.

fot. Centrum w Harmężach