Rekolekcje charyzmatyczne w Harmężach

  • 13 lipca 2018, Robert Karp

W klasztorze franciszkanów w Harmężach odbyły się Rekolekcje Charyzmatyczne Rycerstwa Niepokalanej (RChMI). Celem spotkania było przybliżenie charyzmatu franciszkańskiego, z którego wyrasta Rycerstwo Niepokalanej.

Chodziło o głębsze poznanie i pokochanie Pana Jezusa, odkrycie darów Ducha Świętego oraz zapoznanie się z tematem posługiwania charyzmatami, jakimi Duch Święty obdarza wiernych dla budowania Kościoła.

Poprzez osobistą modlitwę, nabożeństwa franciszkańskie, adorację Najświętszego Sakramentu, konferencje, odpoczynek i wspólną zabawę, a zwłaszcza przez udział w Eucharystii uczestnicy otwierali się na Bożą miłość, którą rozlewa w sercach Duch Święty.

„Mieliśmy też okazję pogłębiać wzajemne relacje i służyć sobie nawzajem. Był to dla nas czas obfitego wylania Bożej łaski i słuchania Bożego słowa. Bóg przychodził z łaską uzdrowienia, umocnienia i otwartości na pójście tam, gdzie jesteśmy potrzebni” – zrelacjonował o. Arkadiusz Bąk OFMConv z harmęskiego klasztoru.

W rekolekcjach uczestniczyły osoby, które ukończyły drugi rok formacji podstawowej w Szkole Ewangelizacji Niepokalanej (SEN). SEN działa w ramach Rycerstwa Niepokalanej (MI) w Polsce i służy członkom MI w formacji do stawania się coraz lepszymi głosicielami Ewangelii, a wszystkim stara się pomóc odkryć drogę do Boga przez Niepokalaną.

fot. Arkadiusz Bąk