Reprezentacja Bosko Cup

  • 27 lipca 2018, Mateusz Kierczak

Stowarzyszenie Persette – główny organizator Turnieju Bosko Cup po raz kolejny organizuje Reprezentację Ministrantów Diecezji Bielsko–Żywieckiej. Spośród wszystkich uczestników turnieju wyłonionych zostało 14 zawodników, którzy 30 sierpnia rozpoczną obóz piłkarski zakończony meczem. Można na bieżąco śledzić wydarzenia związane z naszą reprezentacją na stronie turnieju www.boskocup.pl bądź na facebooku.

Serdecznie zapraszamy.