Ruszyły spotkania na Złotych Łanach -„Młodzi uwielbiają”

  • 7 maja 2018, Robert Karp

„Młodzi uwielbiają” – pod takim hasłem rozpoczął się cykl spotkań w kościele św. Józefa na Złotych Łanach w Bielsku-Białej. Przedsięwzięcie ewangelizacyjne, na które składają się modlitwa uwielbienia i świadectwa, jest adresowane do osób pragnących mocniej zadomowić się w Kościele i szerzej otworzyć na działanie Ducha Świętego.

Podczas pierwszego wieczoru, 5 maja, ks. Marcin Hałas, duszpasterz wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w bielskiej parafii św. Józefa, wyjaśnił, że nie chodzi w całym pomyśle o zorganizowanie jakiegoś kolejnego, atrakcyjnego eventu, lecz by osobiście spotkać się z Panem Bogiem i doświadczyć Jego żywej obecności.

Duchowny zapowiedział także rekolekcje, które od 6 do 8 lipca br. w Hałcnowie poprowadzi ks. Michał Olszewski, znany rekolekcjonista, egzorcysta, misjonarz miłosierdzia.

Świadectwo życia i wiary przedstawił Krzysztof Sowiński ze wspólnoty „Głos Pana” w Skierniewicach. 25-latek opowiedział, jak Bóg zmienił jego życie: z grzesznego, pełnego różnorakich uzależnień i nihilizmu – w wartościową, pełną nadziei egzystencję, opartą na zaufaniu Bogu, poczuciu wewnętrznej wolności, odpowiedzialności i miłości.

„Stwierdziłem – skoro życie z alkoholem, z narkotykami, z ludźmi, z kobietami, ze spełnionymi marzeniami nie dało mi satysfakcji, to jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłem: nie spróbowałem drogi z Bogiem” – opowiadał mówca, przyznając, że pewnego dnia zapragnął w swej bezsilności i rozpaczy, by Bóg diametralnie zmienił jego życie, naprawił je. Zapragnął jednocześnie wyspowiadać się.

„Od momentu tej spowiedzi nigdy więcej nie upiłem się alkoholem, nigdy więcej nie wziąłem narkotyków. Pan Bóg uzdrawia moje oczy, mój język, moje uszy. Myśli samobójcze, pornografia, masturbacja – zniknęły” – zapewnił, podkreślając, że osobiste spotkanie z Jezusem prowadzi do nowego życia i chęci budowania autentycznych relacji z innymi ludźmi.

Pierwsze spotkanie „M.U” na Złotych Łanach animował zespół Projekt Fausystem. Wspólnie uwielbiano Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Modlitwę wstawienniczą poprowadził ks. Roman Berke. Spotkanie zakończyły Apel Jasnogórski i agapa.

Kolejne spotkanie na Złotych Łanach –  we wrześniu, po wakacjach.