Spotkanie z ks. prof. Jerzym Szymikiem – zaproszenie

  • 22 lutego 2019, Robert Karp

Na spotkanie autorskie z wybitnym teologiem, dogmatykiem, poetą –  ks. prof. Jerzym Szymikiem – zapraszają organizatorzy spotkania, które odbędzie się 24 marca 2019 o godz. 17:00 w krypcie kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (ul. Traugutta 13). Rozmowa połączona będzie z promocją najnowszej książki „Zachwyt i inne skutki wiary”.

Ks. prof. Jerzy Szymik jest nie tylko niezwykle cenionym wykładowcą akademickim, profesorem Uniwersytetu Śląskiego, ale to także dobrze znany i wielokrotnie nagradzany autor ponad 60 książek naukowych, poetyckich i eseistycznych oraz jeden z najwybitniejszych znawców nauczania Benedykta XVI.

Na najnowszą książkę ks. Szymika składają różne formy literackie. Czytelnik znajdzie w niej zarówno przenikliwe eseje na temat współczesnej kultury i duchowości, wywiady przeprowadzone z autorem, jego nowe wiersze, jak również rozważania modlitewne.

„Duchowny nie wzbrania się też przed dzieleniem się z odbiorcą swoimi przemyśleniami na temat spraw społecznych i politycznych – zawsze jednak starając się odczytywać je w kluczu katolickiej ortodoksji” – wyjaśnił Mikołaj Marczak, redaktor książki ks. prof. Jerzego Szymika.

Najnowsza książka ks. prof. Szymika jest, jak określił ją ks. Marek Gancarczyk, kolażem i melanżem gatunków. Zostały w niej zebrane medytacje nad Ewangelią, felietony, wywiady, homilie, teksty teologiczne poświęcone Benedyktowi XVI, Drogi Krzyżowe. Większość utworów była publikowana na łamach „Gościa Niedzielnego”. Sam autor wyjaśnia, że celem jego pisania jest przekazanie pewnego kształtu duchowości, który jest syntezą kilku doświadczeń – łaski wiary, czyli spotkania żywego Chrystusa; „przetłumaczenie” genialnej i wyjątkowej teologii Josepha Ratzingera na polskie realia i problemy; poezji oraz życia w początkach XXI wieku. Szczególne miejsce autor przypisuje tekstom teologicznym, gdyż „teologia jest najczulszym i najwięcej rozumiejącym rejestratorem ludzkiej myśli i aktywności”. Swoją twórczość i działania duszpasterskie ks. Szymik określa także w nieco inny sposób: Nie dać się demonom nowoczesności; zachować kościelność wiary katolickiej i obronić prymat Boga. Gdyż, jak wielokrotnie podkreślał jego podziwiany i kochany mistrz Joseph Ratzinger – wszystkie problemy i tragedie ludzkości biorą się z bez-bożności.