Warsztaty służby liturgicznej pod skocznią narciarską

  • 20 listopada 2017, Robert Karp

„Mszał Rzymski – historia i budowa” – to temat przewodni pierwszych warsztatów dla animatorów służby liturgicznej diecezji z terenu bielsko-żywieckiej, zorganizowanych przez Duszpasterstwo Powołań w dniach 17-19 listopada w ośrodku księży salezjanów w Wiśle. Czas ten był okazją do pogłębienia wiedzy uzyskanej na kursie animatorskim, wymiany doświadczeń między uczestnikami, a przede wszystkim do wspólnej modlitwy.

Jak relacjonuje jeden z organizatorów spotkania, dk. Jakub Kuliński z Duszpasterstwa Powołań, centrum każdego dnia stanowiła uroczyście sprawowana Eucharystia oraz liturgia godzin.

„Nie zabrakło także czasu na wspólną integrację i rekreację. Z racji na odbywającą się w tym czasie inaugurację Pucharu Świata w skokach, nie mogło nas zabraknąć pośród kibiców, dopingujących biało-czerwoną kadrę podczas zawodów drużynowych” – podkreślił diakon.

Za organizację warsztatów odpowiadali także ks. Przemysław Gawlas i ks. Miłosz Grygierczyk oraz dk. Jakub Kuliński. W przyszłym roku planowana jest kolejna edycja warsztatów. O bieżącej działalności duszpasterstwa można przeczytać na facebookowym profilu – www.facebook.com/DuszpasterstwoPowolan/