XIV edycja projektu wolontariackiego “Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

  • 23 września 2020, Robert Karp

Do 5 października 2020 r. szkoły z Małopolski mogą rejestrować się do XIV edycji projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia, organizowanego corocznie przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Projekt powstał w odpowiedzi na przesłanie papieża, który apelował podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Głównym celem projektu jest niesienie pomocy bliźniemu (również promowanie dobra w sieci), uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka, a także tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących.

Niezmiennie od lat główną nagrodą w projekcie była wycieczka do Włoch dla pięciu zwycięskich zespołów. W obecnej sytuacji epidemiologicznej, laureaci pierwszego miejsca dostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe, podobnie jak zdobywcy II i III miejsc. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają pamiątkowe medale. Udział w projekcie traktowany jest jako działalność wolontariatu i daje uczniom możliwość uzyskania punktów na świadectwie zgodnie z decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

Patronat honorowy nad Projektem objęli marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej kard. Stanisław Dziwisz, biskup diecezji tarnowskiej Andrzej Jeż oraz małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

Więcej informacji na stronie www.mwm.edu.pl