Zapraszamy na kurs dla animatorów służby liturgicznej

  • 22 stycznia 2019, Mateusz Kierczak

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje kurs dla kandydatów na animatorów służby liturgicznej i ceremoniarzy. Ustanowienie liturgiczne i wręczenie Krzyży Animatorskich odbędzie się w Wielki Czwartek w Katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej. w czasie kursu poruszane będą zagadnienia z liturgiki, biblistyki, duchowości, metodyki pracy w grupach i psychologii komunikacji. Kurs zakończony zostanie egzaminem w formie testu. Jest to także czas formacji modlitewnej, celebracji sakramentów i pogłębienia życia duchowego. W czasie kursu lektorzy zostają przygotowani również do posługi ceremoniarza w liturgii. W kursie mogą brać udział ministranci i lektorzy od 8 klasy szkoły podstawowej, bądź od III kl. gimnazjum.

Podobnie jak w latach ubiegłych, kurs odbywał się będzie w Pogórzu w dwóch grupach:

I grupa: 1-3 marca 2019 r. i 8-10 marca 2019 r.
II grupa: 15-17 marca 2019 r. i 22-24 marca 2019 r.

Zapisy do 25 lutego 2019 r. drogą mailową: lso.bielsko@gmail.com
Przy zapisie należy podać imię i nazwisko uczestnika, parafię oraz termin kursu (liczy się kolejność zgłoszeń!); w mailu zwrotnym będzie potwierdzenie przyjęcia na kurs oraz karta uczestnika, którą należy wypełnić i oddać w dniu rozpoczęcia kursu (m.in. jest w niej zgoda rodziców).

Koszt całego kursu (noclegi, pełne wyżywienie, krzyż, opłaty manipulacyjne, egzamin, wyjazd do Seminarium Duchownego w Krakowie) wynosi 340 złotych. Miejscem kursu będzie Ośrodek Rekolekcyjny w Pogórzu k. Skoczowa. Rozpoczęcie w piątek o godzinie 17.00, zakończenie w niedzielę ok. 13.00.

Uczestnicy kursu przywożą ze sobą śpiwory! i obuwie zamienne. Egzamin odbędzie się w sobotę 30 marca 2019 r. w Seminarium Duchownym w Krakowie. Będzie zorganizowany wyjazd autokarowy.

Z serdecznym pozdrowieniem i darem modlitwy

Duszpasterz Służby Liturgicznej
Duszpasterz Powołań