Zaproszenie na Korowód Świętych

  • 17 października 2019, Robert Karp

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji bielsko-żywieckiej serdecznie zaprasza do udziału w Korowodzie Świętych organizowanym w Bielsku-Białej po raz trzynasty. Wydarzenie to wprowadza w uroczystość Wszystkich Świętych i podkreśla bogactwo Kościoła, jakim są orędujący za nami święci i błogosławieni. W tym roku spotkanie zaplanowano w Hałcnowie w sobotę, 26 października, o godzinie 10:00.

Korowód odbędzie się pod hasłem Święci – dostępni teraz. W dzisiejszym świecie środki komunikacji umożliwiają nam natychmiastowy kontakt z ludźmi na całym świecie. Tak samo jest z modlitwą. Niezależnie od miejsca i czasu zawsze można zwrócić się do Boga, a także orędowników w postaci świętych.

Plan Korowodu
10:00 – bazylika Nawiedzenia NMP w Hałcnowie: delegacje z parafii i wspólnot naszej diecezji zaprezentują przywiezione ze sobą relikwie świętych i błogosławionych.
10:50 – Procesja wokół bazyliki.
11:00 – Msza święta.
12:00 – Agapa z koncertem projektu muzycznego ALIJAH w składzie Katarzyna Lampert, Dorota Zaziąbło i Paweł Kurz.

Korowód Świętych to nabożeństwo ku czci świętych i błogosławionych organizowane co roku przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Lokując wydarzenie w okresie poprzedzającym uroczystość Wszystkich Świętych, KSM chce przypomnieć o ideale świętości i zaproponować uczestnictwo w czymś, co daje pozytywne wzorce.

KSM

Katolickie Stowarzyszanie Młodzieży od 12 lat działa na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. Skupia młodzież w wieku od 14 do 30 lat, proponując konkretne działanie wypływające z nauki Kościoła Katolickiego.
www.ksm.duszpasterstwa.bielsko.pl www.facebook.com/KSMdiecezjaBielskoZywiecka