Nie żyje Teresa Kramarek – “przyjaciółka małżeństw”

  • 6 czerwca 2018, Robert Karp

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 czerwca br. w wieku 90 lat odeszła do Pana, bliska naszym sercom, Teresa Kramarek.

Pani Teresa była niezwykle zasłużonym lekarzem ginekologiem, prekursorem nauczania metod naturalnego planowania rodziny w Polsce, osobą głębokiej wiary. Odznaczona przez Stolicę Apostolską medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 czerwca (piątek) o godz. 10.00 w kościele pw. Świętej Rodziny przy ul. Promienistej 131 w Poznaniu, po czym nastąpi złożenie do grobu na cmentarzu przy ul. Bluszczowej o godz. 12.00.

Otoczmy modlitwą śp. Teresę oraz Jej Bliskich.

Teresa Kramarek lekarz ginekolog położnik poświęciła większość swojej praktyki zawodowej i naukowego zaangażowania poradnictwu w zakresie naturalnego planowania rodziny.

Ukończyła medycynę w 1955 roku we Wrocławiu. Pięć lat później zwolniono ją ze szpitala im . Naugebauera oraz Przychodni we Wrocławiu z powodu odmowy wykonywania zabiegów aborcji. Jej decyzja, wynikająca z szacunku do świętości życia ludzkiego, pociągnęła za sobą dalsze konsekwencje w postaci wstrzymania możliwości specjalizacji w położnictwie i ginekologii. Nie chciała przyjąć posady lekarza ogólnego, dlatego długo pozostawała bezrobotna. Później pozwolono jej na pracę cytologa oraz ginekologa dla dziewcząt.

W kolejnych latach zajmowała się najpierw diagnostyką cytologiczną i prowadziła poradnię ginekologiczną dla dziewcząt, pracowała w poradni dla kobiet w ZOZ-ie Wrocław–Śródmieście, a od roku 1979 w Specjalistycznej Poradni PZOZ-u przy zakładach H. Cegielskiego w Poznaniu.

Ponad 20 lat pracowała w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu. Jednocześnie zajęła się szkoleniem instruktorek w zakresie naturalnego planowania rodziny na kursach diecezjalnych. Uczestniczyła także w spotkaniach z lekarzami, prowadzącymi poradnictwo na temat naturalnego planowania rodziny.

Inspiracją jej działania było wprowadzenie w Polsce w 1956 roku ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży. Od 1961 roku Teresa Kramarek zwerbowana do współpracy przez Teresę Strzębosz, rozpoczęła z nią szkolenia lekarzy i instruktorek wg metody termicznej Holta. Rozpoczął się w Polsce czas masowego nauczania małżonków naturalnej regulacji poczęć, a dla Teresy Kramarek był to okres intensywnej pracy badawczej nad skutecznością metody. W 1966 roku wprowadziła do metody pojęcie linii granicznej, która znacznie wyeliminowała zawodność okresu niepłodności poowulacyjnej.

Rok później zainicjowała metodę wyznaczania okresu niepłodności przedowulacyjnej, uzupełniając regułę Doringa.

W 1968 roku wydała własny podręcznik pt. „Metoda termiczna regulacji poczęć”. Każde następne wydanie podręcznika (było ich 30) zostało uzupełnione i poszerzone. Aktualnie ukazują się wydania nakładem Fundacji „Głos dla Życia” pt. „Rozpoznawanie okresowej płodności małżeństwa” i „Naturalne planowanie rodziny i jego biologiczne uwarunkowania”.

Od 1968 roku Duszpasterstwo Rodzin w Polsce wzbogaciło się o własną metodę naturalnego planowania rodziny, bardzo prostą, precyzyjną, sprawdzoną w stosowaniu przez liczną grupę polskich małżeństw.

Jej badania i materiały, które opracowała, zostały przedstawione przez nią osobiście papieżowi Pawłowi VI i miały wpływ na ogłoszoną w 1968 roku encyklikę „Humanae vitae”. Za swoją pracę została odznaczona papieskim medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”.

Należy do grona osób, takich jak: Antoni i Emilia Chrościcka-Paderewska, Teresa Strzembosz , Michał Troszyński, Wanda Półtawska, Anna Chrzanowska, Włodzimierz Fijałkowski, Karol Meissner OSB, które stały się synonimami pionierskich form posłannictwa obrony życia nienarodzonych i troski o budzenie kultury życia małżeńskiego w kręgach pracowników lecznictwa.

W wyniku wieloletniej działalności w poradniach i szkoleniu na kursach naturalnego planowania rodziny Teresa Kramarek zyskała bogate doświadczenie w analizie poszczególnych przypadków. To pozwoliło jej na dokonanie studiów porównawczych i praktycznych zastosowań wiedzy o naturalnym planowaniu rodziny w życiu wielu par małżeńskich, żyjących w różnych warunkach i posiadających różny stopień doświadczenia i motywacji do stosowanych metod naturalnego planowania rodziny. Dr Teresa Kramarek całe swoje życie poświęciła opracowaniu metody naturalnej metody poczęć.

W 2001 roku była współzałożycielem Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność”, któremu powierzyła pieczę nad dalszym rozwojem i propagowaniem metody.

Kontynuowała pracę do ostatnich dni swojego życia.

fot. www.mio.org.pl