25 lat bielskiego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Metod Rozpoznawania Płodności

  • 28 listopada 2018, Robert Karp

„Naturalne metody planowania rodziny – dobre dla ciała, wspaniałe dla duszy” – pod takim hasłem przebiegał w tym roku w USA Krajowy Tydzień Uświadamiania Naturalnego Planowania Rodziny. Został on zorganizowany z inicjatywy Konferencji Katolickich Biskupów Stanów Zjednoczonych w 40. rocznicę ogłoszenia w 1968 r. encykliki bł. Pawła VI “Humanae vitae”, poświęconej tematyce seksualności, miłości małżeńskiej i odpowiedzialnemu rodzicielstwu.

W naszej ojczyźnie od lat Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Metod Rozpoznawania Płodności zajmuje się propagowaniem Bożej wizji ludzkiej seksualności oraz pomocą małżeństwom w zapoznaniu się z naturalnymi metodami regulacji płodności, zgodnymi z nauczaniem Kościoła.

W tym roku bielski oddział stowarzyszenia obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Jubileuszowe spotkanie odbędzie się w sobotę, 1 grudnia br., w budynku kurii bielsko-żywieckiej, ul. Żeromskiego 5 w Bielsku-Białej.

Organizatorzy jubileuszowego spotkania napisali: Zapraszamy serdecznie na walne zgromadzenie o/o bielskiego PSNNPR wszystkich nauczycieli różnych metod NPR członków i sympatyków o/o bielskiego. Pragniemy wspólnie świętować 25-lecie naszego oddziału oraz podsumować 25 lat pracy na rzecz promocji NPR.

Porządek spotkania:

8.00-Msza św. w dziękczynna za 25 lat istnienia o/o bielskiego PSNNPR, jego członków, ich rodziny i wszystkich nauczycieli NPR wykształconych przez naszych instruktorów

9.00-10.00 – wykład pt. „Wspomnienie dr Teresy Kramarek i jej dzieła” – Barbara Wiater, prezes Stowarzyszenia “Miłość i Odpowiedzialność”, promującego polską metodę NPR

10.00-10.30 – podsumowanie 25 lat działalności oddziału bielskiego

10.30-11.30 – poczęstunek i czas wspomnień, możliwość wpłacenia składek i zakupu materiałów

11.30-12.00 – wybory nowego zarządu oddziału

 

fot. shutterstock.com