26 marca – Dzień Modlitw za Więźniów

  • 26 marca 2018, Robert Karp

Na wniosek „Bractwa Więziennego”, polscy biskupi podczas 347. zebrania plenarnego Episkopatu w marcu 2009 r. ustanowili Dzień Modlitw za Więźniów. Ideą ustanowienia Dnia Modlitw za Więźniów jest potrzeba ogarnięcia modlitwą zwłaszcza tych więźniów, którzy trwają daleko od Boga, nie widzą sensu nawrócenia lub którym brakuje nadziei w Miłosierdzie Boże.

Obchody odbywają się zawsze 26 marca – w dniu wspomnienia Dobrego Łotra – patrona więźniów.

Ukrzyżowany razem z Chrystusem, wyraził on żal za swoje grzechy, a Jezus zapowiedział mu, że będzie w raju. Dobry Łotr, według apokryfów noszący imię Dyzmas, jest przykładem działania Bożego Miłosierdzia. Jego historia pokazuje, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga.

W 1991 roku papież Jan Paweł II, podczas IV podróży apostolskiej do Polski odwiedzając Zakład Karny w Płocku, zwrócił się do więźniów słowami: Jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni. Każdy z was może zostać przy pomocy łaski Bożej – świętym.

Modlitwa

Nakazałeś nam, Panie, pamiętać o więźniach: prosimy Cię za nimi. Skazanych niewinnie uchroń od nienawiści i przeklinania niesprawiedliwych sędziów. Daj im zachować prawość i miłość do Ciebie. Tym, którzy cierpią za winy popełnione daj łaskę, aby mogli zrozumieć błędy swoje i za nie żałowali, a nam Panie, daj światło Ducha Świętego, naucz nieść braciom naszym uwięzionym miłość i nadzieję, abyśmy wspólnie osiągnęli Twoje Panie Królestwo.