Dzień Dziecka Utraconego

  • 6 października 2020, Robert Karp

Od kilkunastu lat w Polsce dzień 15 października obchodzony jest jako Dzień Dziecka Utraconego. Śmierć dziecka nie dotyka wyłącznie jego rodziców, ale również bliższych i dalszych krewnych, przyjaciół rodziców, inne osoby towarzyszące.

Dla wielu osób doświadczenie śmierci dziecka może stać się impulsem, który przyczynia się do pogłębienia wiary, a dla tych, którzy sprawy wiary traktują bardziej obojętnie – okazją do zadania pytań, na które do tej pory nie mieli czasu. Dla niektórych ten czas poszukiwania sensu cierpienia może stać się szansą powrotu do życia z Bogiem. Ważne jest, aby te osoby zauważyły, że Kościół o nich pamięta oraz towarzyszy im modlitwą.

fot. Tim Mossholder/Unsplash

Dzień Dziecka Utraconego jest również okazją, aby przez spotkania, wspólne modlitwy, rozmowy przypomnieć o dzieciach, które pojawiły się na świecie niekiedy tylko na chwilę. Mimo śmierci, mają one nadal specjalne miejsce w sercach rodziców.

Zachęcamy do modlitwy w intencji takich rodzin.

W niektórych parafiach spotkania i nabożeństwa związane z Dniem Dziecka Utraconego obchodzone są w tym roku dzień wcześniej – w niedzielę. Tak jest w bielskiej parafii pw. św. Józefa na Złotych Łanach. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 11 października 2020 r.

Rozpoczęcie o godzinie 17:15 modlitwą różańcową za rodziców po stracie, o 18:00 Msza św. w intencji osieroconych rodziców i dzieci zmarłych po narodzeniu. Po liturgii planowana jest konferencja ks. Jarosława Ogrodniczaka, wieloletniego duszpasterza rodzin towarzyszącego rodzinom po stracie dzieci, prowadzącego m.in. rekolekcje „trudne rozstania”.

15 października odbędzie się na cmentarzu w bielskiej Kamienicy pogrzeb dzieci nienarodzonych. Tego dnia w czechowickim kościele NMP Wspomożenia Wiernych zaplanowano modlitwy i specjalną konferencję związaną ze stratą dziecka. Szczegóły na plakatach poniżej.

Według badań Fundacji Przetrwać Cierpienie przeprowadzanych w latach 2012-2014 ok. 27 proc. rodziców, którzy utracili nienarodzone dziecko, nie ma możliwości pożegnania się z nim ani zorganizowania godnego pochówku. Głównymi przyczynami takiej sytuacji jest niewiedza rodziców oraz nieznajomość prawa. Natomiast aż 30 proc. kobiet, które poroniły, popada w depresję wymagającą leczenia psychiatrycznego.

Z myślą o tych osobach od kilku lat w różnych miastach powstają grupy wsparcia dla rodziców po stracie. W ramach części z nich działają profesjonalne warsztaty terapeutyczne prowadzone przez instytucje specjalizujące się w pomocy psychologicznej i hospicja. Wiele jest jednak grup tworzących się spontanicznie, z inicjatywy samych rodziców, którzy chcą sobie pomagać.

Zazwyczaj takie grupy gromadzą się przy parafiach, m.in. w ramach duszpasterstwa rodzin. Po Mszy św. przeżywają czas dzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. W wielu miejscach organizuje się spotkania z psychologiem, który udziela indywidualnych konsultacji.

Pierwszy raz Obchody Dnia Dziecka Utraconego zorganizowano w 1988 r. w Stanach Zjednoczonych. Dzień ten przypada 15 października, tyle bowiem trwa ciąża licząc umownie od 1 stycznia.