39. Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę

  • 25 marca 2019, Robert Karp

Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą Świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu. Przewodniczył jej metropolita archidiecezji częstochowskiej abp Wacław Depo. W kazaniu podkreślił on konieczność nieustannej walki o rodzinę, która stoi wobec wielu zagrożeń. Celebrans mówił o odpowiedzialności każdego z nas za kolejne pokolenia i przypominał, że „przyszłość świata idzie przez rodzinę”.

Po homilii nastąpiło złożenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Przed południem uczestnicy pielgrzymki, a wśród nich i przedstawiciele naszej diecezji, przeszli do Sali Papieskiej, gdzie po przywitaniu przez Wojciecha Ziębę, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, mieli okazję wysłuchać kilku wystąpień.

W jednym z nich dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia mówił o konieczności nowej strategii obrony życia. Zdaniem dr. Wosickiego, taktyka przyjęta przez rządzących, że „tych tematów” – tzn. na przykład inicjatywy Zatrzymaj Aborcję – się nie porusza, aby nie drażnić społeczeństwa, a zwłaszcza strony przeciwnej, zupełnie nie zdała egzaminu. „Widać, że zostało to wykorzystane i potraktowane jako słabość i atak na wartości życia i rodziny, został podjęty z tym większą mocą i teraz trzeba się bardzo mocno temu przeciwstawić” – stwierdził prezes PFROŻ.

Następnie w części wykładowej mówiono m.in. o działalności organizacji pro-life, jak wdrażać ich założenia w lokalnych środowiskach, o głównych celach i strategii przy budowie cywilizacji życia czy w jaki sposób prowadzić rozmowę z kobietą, która waha się, czy nie dokonać aborcji.

Po wykładach wręczono nagrody laureatom XV edycji Konkursu im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki “Pomóż ocalić życie bezbronnemu”. Ostatnim punktem pielgrzymki była Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich prowadzona, jak to było w ciągu poprzednich 38 lat, przez ks. prałata Stanisława Maślankę, asystenta kościelnego Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci.

W czasie całej pielgrzymki: tak podczas Mszy św., Drogi Krzyżowej, jak i w sali Papieskiej, we wspomnieniach oraz modlitwie pamiętano o zmarłym w ubiegłym roku inż. Antonim Ziębie, organizatorze pielgrzymek na Jasną Górę, jednym z najbardziej zasłużonych i oddanych obrońców ludzkiego życia w Polsce.

Pełny tekst Przesłania XXXIX Pielgrzymki Obrońców Życia, sygnowanego m.in. w imieniu Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci przez Adama Kisiela z Bielska-Białej jest dostępny na stronie.

rk, KAI, fot. Duszpasterstwo Rodzin