40 lat służby Elżbiety Bąk w duszpasterstwie rodzin

  • 11 maja 2019, Robert Karp

Za czterdziestoletni trud służby Elżbiety Bąk w duszpasterstwie rodzin dziękowano 10 maja 2019 r. w żywieckiej konkatedrze. Zasłużona ewangelizatorka przez wiele lat pracowała w katolickiej poradni życia rodzinnego przy parafii Narodzenia NMP w Żywcu – najpierw w ramach duszpasterstwa archidiecezji krakowskiej, następnie w diecezji bielsko-żywieckiej.

Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Grzegorz Gruszecki w asyście ks. Piotra Jarosza, dekanalnego duszpasterza rodzin oraz ks. Tomasza Gorczyńskiego z kurialnego Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Kapłani dziękowali Bogu za osobę pani Eli i wszelkie dobro, jakie działo się przez jej posługę.

Podczas wprowadzenia do liturgii proboszcz zauważył, że Boża miłość wyraża się bardzo konkretnie, między innymi przez to, że Bóg posyła ludzi, którzy troszczą się o nas w Jego imieniu.

W kazaniu ks. Gorczyński, zatrzymując się nad spotkaniem Etiopczyka i Filipa z pierwszego czytania, zwrócił uwagę, że aby mogło dojść do obdarowania łaską kogoś wiary, często musi dojść do spotkania z jednej strony człowieka o otwartym na prawdę sercu, poszukującym, choćby podświadomie głębszego sensu swojego życia, zaś z drugiej strony kogoś, kto ma otwarte serce na głos Ducha Świętego i świadczącego o Bożej prawdzie. Kaznodzieja przypomniał uczestnikom liturgii o wdzięczności, jaką jesteśmy winni Bogu za Jego dary oraz tym, którzy na drodze naszego życia byli posłańcami i świadkami Boga.

Po Mszy, już na plebanii, duszpasterze oraz doradcy rodzinni złożyli Elżbiecie Bąk życzenia oraz podzielili się doświadczeniami i wspomnieniami z pracy ewangelizacyjnej.