To dzieło wspierania rodzicielstwa zwłaszcza wielodzietnego poprzez modlitwę i dar pomocy materialnej dla konkretnego dziecka. Dziecko pozostaje pod opieką jego własnych rodziców, w domu rodzinnym.

Rodziny w trudnej sytuacji, które pragną skorzystać z tej formy pomocy wypełniają ankietę otrzymaną w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin.

Osoby, które pragną wspierać rodziny wychowujące większą ilość dzieci składają deklarację, zobowiązując się do comiesięcznej wpłaty (przynajmniej 50 zł) w Caritas tel. 734 176 648

Adopcję Miłości można podjąć na czas: 6 miesięcy, 1 roku, 5 lat lub do uzyskania przez dziecko pełnoletności

 

Pieniądze można wpłacać na konto Funduszu Obrony Życia z dopiskiem Adopcja Miłości, czyli:


FUNDUSZ OBRONY ŻYCIA

Diecezjalna Bielsko-Żywiecka
Bielsko-Biała
ul. Żeromskiego 5a
39 1240 1170 1111 0000 2409 8757
“Adopcja Miłości”