Bardzo pracowity weekend w Duszpasterstwie Rodzin

  • 4 lutego 2020, Robert Karp

W sobotę, 1 lutego 2020 r., zajęcia organizowane przez Duszpasterstwo Rodzin rozpoczęła Msza św. w kaplicy kurii. Po liturgii już równolegle dla różnych grup zaczęły się bloki tematyczne.

Dla doradców rodzinnych odbyło się szkolenie i weryfikacja nauczycieli metody Rötzera. Omówiano współczesne pomoce dydaktyczne i możliwości ich wykorzystania, analizowano trudniejsze przypadki nieregularnych cykli płodności, dzielono się doświadczeniami oraz odpowiadano na pytania.

Równocześnie dr Marek Babik prowadził dla słuchaczy Diecezjalnego Studium Rodziny zajęcia na temat edukacji seksualnej dzieci i modeli wychowania obecnych w naszej kulturze. Zwracał uwagę na zagrożenia, wskazywał dobre praktyki pedagogiczne, czasem omawiał konkretne przypadki postępowania.

Po południu słuchacze drugiego roku Studium rozpoczęli zajęcia z Piotrem Domaradzkim na temat pięciu kroków, etapów, jakie powinny być realizowane w pomaganiu innym. Wykład był przeplatany scenkami. Każdy etap potem został przepracowany w małych grupach i wspólnie omówiony.

Pozostali studenci odbyli egzamin z metody Billingsa, a później wzięli udział w zajęciach z małżeńskiego prawa kościelnego. Z Martą Franczak zapoznawali się z etapami rozwoju życia małżeńskiego. Usłyszeli o różnicach przeżywania go przez mężczyznę i kobietę.

W tym czasie doradcy rodzinni mieli warsztaty z Markiem Babikiem. Tematy współczesnych zagrożeń rodziny oraz edukacji seksualnej poruszane w czasie wykładów były okazją do wymiany doświadczeń z pracy w poradniach.

Podczas trwania wykładów w kaplicy kurialnej rozpoczęła się Msza św.  dla uczestników „spotkań małżeńskich”. Po Mszy spotkanie było kontynuowane przy herbacie i ciastku.