Duszpasterstwo Rodzin Wielodzietnych albo Licznych zaprasza

  • 27 listopada 2017, Robert Karp

Zbliża się czas kolejnego spotkania (3.12. br.) w ramach DRWaL-a. Rodzice z dziećmi zaproszeni są na wspólną modlitwę podczas Mszy Świętej w bazylice w Hałcnowie o 12.15, a następnie na spotkanie w Domu Pielgrzyma, gdzie gospodarze proponują udział w dwóch panelach.

Panel dla dzieci pt. „Świąteczne ozdoby” poprowadzi Agata Markowska. Panel dla rodziców pt. „Jak rozmawiać z dziećmi o Bogu”, poprowadzi ks. Tomasz Gorczyński.