„Dyżur poniedziałkowy” z „Matkami w modlitwie”

  • 31 stycznia 2020, Robert Karp

27 stycznia 2020 r. doradcy rodzinni oraz słuchacze Studium Teologii Rodziny kolejny raz spotkali się w budynku kurii w ramach „Dyżuru poniedziałkowego”. Wszystko rozpoczęła Msza św. sprawowana w intencji wszystkich doradców i ich rodzin. Pamiętano też o modlitwie za ks. Franciszka z okazji jego urodzin. Po liturgii w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy powierzano Panu Bogu wszystkie intencje i sprawy.

W części „przy kawie” uczestniczki spotkań „Matki w modlitwie” dały świadectwo o swojej przynależności do ruchu.

Ruch „Matki w Modlitwie” (Mothers’ Prayers) powstał w Anglii w 1995 roku. Jego założycielką jest Veronica Williams, obecnie 75-letnia matka i babcia, która wobec wielkich zagrożeń współczesnego świata, poczuła wezwanie do szczególnej modlitwy wspólnotowej, w której matki powierzają swoje dzieci i wnuki Jezusowi.

Grupy modlitewne składają się zwykle z kilku, -kilkunastu kobiet, które spotykają się raz w tygodniu w domach, kościołach lub kaplicach. Podczas spotkania matki – korzystając z modlitewnika – zawsze modlą się: do Ducha Świętego o prowadzenie spotkania, o ochronę przed złem, o przebaczenie, jedność serc i ducha.

Powierzają swoje dzieci i wnuki Jezusowi, wkładając do koszyka umieszczonego u stóp Krzyża, imiona dzieci zapisane na białych krążkach papieru. Ten gest – powtarzany na każdym spotkaniu – symbolizuje całkowite oddanie dzieci opiece Bożej. Na koniec spotkania matki modlą się za ojców dzieci.

W grupach obowiązuje zasada poufności i nie udzielania rad. Zasadą ruchu jest niekorzystanie z reklamy czy promocji. Jego upowszechnienie odbywa się drogą osobistych kontaktów i świadectwa matek. Duchowość ruchu charakteryzuje całkowite zawierzenie Bogu, prostota i radosne posłuszeństwo Bogu i Kościołowi.

Obecnie grupy Matek w Modlitwie działają w ponad 100 krajach świata. W Polsce Matki w Modlitwie pojawiły się w 2002 roku. W listopadzie 2012 roku Ruch Matki w Modlitwie został przyjęty do Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Dziś w Polsce działa około 190 grup Matek w Modlitwie m.in. są obecne w Cieszynie,  Skoczowie, Wilkowicach, Międzyrzeczu Górnym, Zamarskach, Pogwizdowie, Zebrzydowicach, Hażlachu.