Dzień Rodzin Wielodzietnych i Licznych w Hałcnowie

  • 8 stycznia 2018, Robert Karp

Liturgia eucharystyczna, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, modlitwa rodziców nad dziećmi i modlitwa dzieci nad rodzicami złożyły się na IV Diecezjalny Dzień Rodzin Wielodzietnych i Licznych w bielskiej bazylice w Hałcnowie. Święto, w którym uczestniczyło około 50 rodzin, było okazją do modlitwy m.in. w intencji trwania w miłości i zgodzie małżeńskiej.

Diecezjalny duszpasterz rodzin ks. Tomasz Gorczyński przewodniczył Mszy św., a ks. Piotr Konieczny – proboszcz i kustosz hałcnowskiego sanktuarium – w kazaniu zaznaczył, że nauka, przykazania, niesienie miłości Boga innym jest zadaniem każdego wierzącego. „To nie jest wyraz jakiejś naszej szczególnej gorliwości, ale normalności. Jesteśmy sobą, jeżeli innym głosimy Chrystusa, niesiemy Jego naukę, Jego życie poprzez naszą codzienność. Od chrztu jesteśmy dziećmi Boga, dziećmi Króla, dziedzicami Jego bogactwa i chwały, Jego darów. Jesteśmy braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa – największego geniusza, jaki chodził po świecie” – powiedział duchowny.

Podczas modlitwy nad dziećmi rodzice prosili Boga, by „słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia”. „Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra” – modlili się. Dzieci z kolei prosiły, by mogły kochać rodziców i okazać im wdzięczność za to, co dla nich robią. „Podaruj im zdrowie i długie życie, pobłogosław ich trud i ochroń ich od wszelkiego zła” – wzywali.

Małżonkowie odnowili także swoje małżeńskie ślubowanie, a podczas modlitwy wiernych modlono się za małżonków, „aby wsparci łaską Chrystusa obecnego wśród nich, trwali w miłości i zgodzie małżeńskiej”.

Po błogosławieństwie końcowym była możliwość podejścia do ołtarza i otrzymania błogosławieństwa indywidualnego dla rodzin. Każda rodzina otrzymała okolicznościowy kalendarza z logo DRWaL- a.

Agata i Artur Markowscy – liderzy Duszpasterstwa Rodzin Wielodzietnych albo Licznych – przygotowali specjalne spotkanie przy stole w Domu Pielgrzyma. Na gości czekało 60 litrów kwaśnicy, domowy chleb prosto z pieca oraz słodkie desery. Kolędowała schola muzyczna z pallotyńskiej parafii św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej.

Uczestnicy otrzymali specjalne zaproszenie w formie biletu lotniczego. Można było wylosować zaproszenia do kina ufundowane przez „Helios” w Bielsku-Białej oraz zaproszenia do restauracji-pizzerii „Ryszkówka” w Bestwinie.

fot. Duszpasterstwo Rodzin