FUNDUSZ


niesie pomoc kobietom oczekującym na narodziny dziecka, a będącym w trudnej sytuacji, w szczególności gdy w zagrożeniu jest życie poczętego dziecka.

 

POMOC


przyznawana jest przez Radę Funduszu powołaną przez Biskupa Ordynariusza, która obraduje raz na miesiąc.

 

OSOBY SZUKAJĄCE POMOCY


Aby uzyskać pomoc Funduszu należy wypełnić ankietę i potwierdzoną przez ks. proboszcza złożyć w Caritas, ul. Żeromskiego 5, tel. 734 176 648. O pomoc Funduszu (jednorazową lub okresową) mogą starać się małżeństwa lub osoby samotne spodziewające się dziecka (od 6 miesiąca) do roku po jego urodzeniu.

Rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się również o pomoc z Adopcji Miłości. Jest to dzieło wspierania rodzicielstwa zwłaszcza wielodzietnego poprzez modlitwę i dar pomocy materialnej dla konkretnego dziecka. Dziecko pozostaje pod opieką jego własnych rodziców, w domu rodzinnym.

 

OFIARODAWCY


Ofiarodawcami Funduszu Obrony Życia są wszystkie osoby, które składają ofiarę na tacę na Mszy św. tzw. “Pasterce”, ofiary do puszek oraz osoby wpłacające dowolną kwotę jednorazowo lub systematycznie na konto Funduszu.

 

 

ODPIS OD PODATKU


Osoby, które wpłacają pieniądze na Funduszu Obrony Życia włączają się w charytatywno-opiekuńczą działalność Kościoła. Mogą zatem przy składaniu deklaracji podatkowej odpisać od podstawy podatkowej swoje darowizny.

Trzeba jednak spełnić określone warunki:

Zachować pokwitowanie wpłaty na konto Funduszu Obrony Życia.
Posiadać pokwitowanie przyjęcia darownizny. (Wysyłamy takie pokwitowanie za wszystkie wpłaty w danym roku na początku roku następnego).
Do dwóch lat otrzymać sprawozdanie z przeznaczenie pieniędzy na taką działalność. (Jeśli tylko to jest możliwe, staramy się wysyłać sprawozdanie razem z pokwitowaniem wpłat).

 

PIENIĄDZE MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO


FUNDUSZ OBRONY ŻYCIA
Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka
43-300 Bielsko-Biała
ul. Żeromskiego 5-7
39 1240 1170 1111 0000 2409 8757