Informacje o Diecezjalnym Studium Teologii Rodziny

Studium umożliwia zdobycie wiedzy i formacji dotyczącej całokształtu zagadnień życia małżeńskiego i rodzinnego.

Celem Studium


jest kształcenie uczestników, w zakresie katolickiego nauczania na temat rodziny, w tym teologii rodziny i antropologii a także etyki, biomedycyny, pedagogiki, socjologii, prawa i psychologii rodziny.

Studium przygotowuje również katolików świeckich do prowadzenia – w imieniu i pod przewodnictwem Kościoła – nauczania i działalności prorodzinnej, to znaczy poradni rodzinnych, nauk przedślubnych, katechez i spotkań poświęconych problematyce rodziny.

 

Słuchaczami Studium mogą być


przede wszystkim absolwenci wyższych uczelni, studenci kończący studia, nauczyciele, lekarze i pielęgniarki. W miarę wolnych miejsc na Studium zapraszamy również absolwentów szkół średnich (po maturze) zainteresowanych problematyką rodzinną.

 

Zajęcia


prowadzone na Studium obejmują między innymi etykę ogólną, etykę małżeńską, zagadnienia z biblistyki, prawa kanonicznego i cywilnego, psychologii, socjologii i medycyny. Słuchacze poznają również metody naturalnego planowania rodziny.

Zajęcia na Studium trwają 2 lata (4 semestry). Wykłady i ćwiczenia odbywają się  przeważnie w I sobotę każdego miesiąca (od września do czerwca) w godz. 8.00-17.00
Terminy  zajęć w roku akademickim 2017/2018:
2 września, 7 października, 4  listopada, 2 grudnia
13 stycznia, 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 12 maja, 2 czerwca

 

Dla słuchaczy II roku


przewidziane są dodatkowe ćwiczenia przygotowujące do prowadzenia katechez prorodzinnych w szkołach, ćwiczenia z prawidłowej komunikacji interpersonalnej oraz ćwiczenia z interpretacji metod naturalnego planowania rodziny.

 

Po ukończeniu Studium


słuchacze uzyskują dyplom ukończenia, a dla podjęcia katolickiego nauczania i poradnictwa rodzinnego mogą uzyskać misję kanoniczną Biskupa Ordynariusza.

Mogą także uzyskać dyplom nauczyciela naturalnego planowania rodziny.