DIECEZJALNE STUDIUM TEOLOGII RODZINY

CEL

Celem Studium jest kształcenie uczestników w zakresie katolickiego nauczania na temat rodziny, aby spełniać swoją misje w rodzinie, w pracy, w Kościele. Umożliwia zdobycie wiedzy i formacji dotyczącej całokształtu zagadnień życia małżeńskiego i rodzinnego.

Studium przygotowuje również katolików świeckich do prowadzenia – w imieniu i pod przewodnictwem Kościoła – do nauczania i działalności prorodzinne: prowadzenia poradni rodzinnych, nauk przedślubnych, katechez i spotkań poświęconych problematyce rodziny. Po dwóch latach można uzyskać dyplom ukończenia, a dla podjęcia katolickiego nauczania i poradnictwa rodzinnego misję kanoniczną Biskupa Ordynariusza.

DLA KOGO?

Słuchaczami Studiummogą być narzeczeni, małżeństwa, rodzice, katecheci, nauczyciele i każda osoba zainteresowana problematyką rodzinną


W PROGRAMIE:
Zajęcia na Studium obejmująmiędzy innymi etykę ogólną, etykę małżeńską, zagadnienia z biblistyki, prawa kanonicznego i cywilnego, psychologii, pedagogiki, poradnictwa rodzinnego oraz socjologii i medycyny. Słuchacze poznają naturalne metody rozpoznawania płodności. Chętni mogą uzyskać dyplom nauczyciela metody Roetzera. Dla słuchaczy II roku przewidziane są dodatkowe ćwiczenia przygotowujące do prowadzenia katechez prorodzinnych w szkołach oraz warsztaty z prawidłowej komunikacji interpersonalnej. 
Chętni mogą też uczestniczyć w ogniskach, rajdach, rekolekcjach, pielgrzymkach, i innych różnych inicjatywach organizowanych przed Wydział Duszpasterstwa Rodzin.

CZAS TRWANIA:
Zajęcia na Studium trwają 2 lata (4 semestry).
Wykłady i ćwiczenia odbywają się w jedną sobotę każdego miesiąca
w godz. od 8.00 do 17.00.
W czasie pandemii zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

PLANOWANE TERMINY ZAJĘĆ DO CZERWCA 2021 ROKU:

ROK I
9 stycznia, 13 lutego, 13 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 12 czerwca

ROK II
16 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 17 kwietnia, 15 maja, 19 czerwca

REFLEKCJE UCZESTNIKÓW STUDIUM:

Jesteśmy małżeństwem od 3 lat. Przez cały ubiegły rok akademicki uczęszczaliśmy wraz z naszą aktualnie roczną córeczką Helenką na studium teologii rodziny. Zajęcia prowadzone na studium ukazują nam piękno chrześcijańskiej rodziny, są dla nas pomocą w życiu małżeńskim i rodzicielskimi. Poznaliśmy wielu wspaniałych i wartościowych ludzi, z którymi zawiązujemy przyjaźnie.

O studium teologii rodziny dowiedzieliśmy się w styczniu, podczas jednej z wizyt w poradni życia rodzinnego, które odbywaliśmy w ramach przygotowań do sakramentu małżeństwa. Zagadnienie relacji interesowało nas już od pewnego czasu – słuchaliśmy audiobooków, czytaliśmy książki o tej tematyce. Gdy kwestia ta wyszła na jaw podczas rozmowy w poradni, młoda doradczyni gorąco poleciła nam udział w studium jako kurs, podczas którego możemy pogłębić swoją wiedzę i poznać dużo wartościowych ludzi. Pobraliśmy się w kwietniu,

a w sierpniu mając niedługi, paromiesięczny staż małżeński, zdecydowaliśmy się zapisać na studium. Naszą główną motywacją była chęć poszerzenia wiedzy. Świadomi tego, że małżeństwo wymaga nieustannego wysiłku, aby wzrastać w miłości, zdawaliśmy sobie sprawę, że taka wiedza może być bardzo przydatna w rozwoju naszej relacji. Nie myliliśmy się – zajęcia prowadzone były przez osoby kompetentne i zasłużone w pracy na rzecz rodziny, dysponujące nie tylko dużą wiedzą, ale i doświadczeniem (jak np. ks. dr Franciszek Płonka, mgr Krystyna Jonkisz czy mgr Anna Małecka-Puchałka). Niejednokrotnie wykłady prowadzili specjalnie zaproszeni goście, będący cenionymi specjalistami w swojej dziedzinie (jak w kwestii naprotechnologii – specjalista medycyny rodzinnej Adam Kuźnik, w mediacjach – ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz,czy w tematyce sekt – ks. Andrzej Wołpiuk ). Szczególnie cenny były dla nas warsztaty z komunikacji, prowadzone przez ks. dr Jerzego Dzierżanowskiego – dzięki nim nauczyliśmy się lepiej wyrażać i poznawać nasze oczekiwania i emocje, pomogły nam lepiej rozumieć się w codziennych sprawach. Czas studium był nie tylko czasem zdobywania wiedzy, ale też zawiązywania się nowych relacji. Poznaliśmy wielu wartościowych ludzi, z którymi, podczas przerw w zajęciach, rozmawialiśmy przy kawie i drożdżówkach, o które troszczył się dla nas ks. dr Tomasz Gorczyński (dyrektor studium). Takie relacje, z osobami o podobnym światopoglądzie, podobnym systemie wartości, stanowią dla nas zawsze duże umocnienie. Zresztą cały czas zajęć przebiegał w ciepłej i przyjaznej atmosferze. Zauważyliśmy również, że Pan Bóg hojnie błogosławi ludziom uczestniczącym w studium. Na całym naszym roku (liczącym ok. 25 osób) podczas dwóch lat kursu, pięć dziewczyn znalazło się w stanie błogosławionym – w tym również my spodziewamy się dziecka.

Jak wspomniałem na początku – nasza główną motywacją uczestnictwa w studium była chęć poszerzenia wiedzy dla nas, naszego małżeństwa. Podczas przypadkowych rozmów w pracy i wśród znajomych zaczęliśmy dzielić się zdobytą nauką. Szybko okazało się, że ludzie spragnieni są wiedzy o relacjach i wielu małżeństwom czy narzeczonym, można w ten sposób bardzo pomóc przekazując choćby podstawy np. z zakresu komunikacji. Widząc taką potrzebę, nie chcemy zachowywać zdobytej wiedzy tylko dla siebie (jak talent zakopany w ziemi) ale jesteśmy gotowi dzielić się nią, nie tylko w naszym środowisku. Czas studium uważamy za czas dobrze zainwestowany – był to okres zdobywania wiedzy, rozwoju naszego małżeństwa i zawiązania nowych, wartościowych znajomości. Gorąco zachęcamy do udziału w studium!

– Asia i Jacek