Jak kochać po rozwodzie?

  • 22 czerwca 2018, Robert Karp

Wykład Marzeny Zięby pt. “Jak kochać małżonka sakramentalnego, który po rozwodzie wszedł w drugi związek?” – wygłoszony 12 maja 2018 roku podczas konferencji “Wierna miłość małżeńska” we Franciszkańskim Domu Formacyjno-Edukacyjnym w Rychwałdzie.

Wykład ks. dr Tomasza Gorczyńskiego pt. “Sakramentalne małżeństwo trwa po rozwodzie” – wygłoszony 12 maja 2018 roku podczas konferencji “Wierna miłość małżeńska” we Franciszkańskim Domu Formacyjno-Edukacyjnym w Rychwałdzie.

Świadectwo Kasi – wygłoszone 12 maja 2018 roku podczas konferencji ” Wierna miłość małżeńska” we Franciszkańskim Domu Formacyjno-Edukacyjnym w Rychwałdzie.

Wykład Marka Wójcika pt. “Kryzys małżeński jako szansa wzmocnienia więzi między małżonkami” wygłoszony 12 maja 2018 roku podczas konferencji „Wierna miłość małżeńska” we Franciszkańskim Domu Formacyjno-Edukacyjnym w Rychwałdzie.