Jezus przychodzi do naszych rodzin

  • 26 grudnia 2018, Robert Karp

„Słowo stało się człowiekiem i zamieszkało między nami” (J 1,14). Ta prawda staje się dla nas bardziej oczywista wówczas, gdy adorujemy Boże Dziecię, położone w żłóbku.

Widzimy wtedy wyraźniej, że sam Bóg w Osobie swego Syna stał się Człowiekiem i wszedł w dzieje świata i nadal wchodzi w historię każdego z nas.

Co roku wspominamy te niezwykłe Narodziny i odkrywamy, że Jezus rodzi się w naszych sercach, przychodzi do naszych rodzin, wspólnot, społeczności. Rodzi się wśród ludzi i dla ludzi.

Przeżywając radość Bożego Narodzenia Wszystkim życzymy, by Maleńki Jezus był źródłem pokoju, radości i mocy w codzienności.

Niech On uczy nas miłosiernego spojrzenia na samych siebie i na drugiego człowieka.

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Bielsko-Żywieckiej