Kongres Poradnictwa z udziałem bielsko-żywieckich reprezentantek

  • 2 lipca 2019, Robert Karp

1 lipca 2019 r. odbył się w Warszawie Kongres Poradnictwa zorganizowany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele rządu, instytucji, organizacji oraz specjaliści związani z poradnictwem prawnym, obywatelskim, psychologicznym, rodzinnym, konsumenckim, zawodowym i prozdrowotnym. Reprezentantkami diecezji bielsko-żywieckiej była diecezjalna doradczyni życia rodzinnego Agnieszka Wróbel-Moś oraz psycholog Katarzyna Wojtasik.

Wydarzenie to było okazją do refleksji i dyskusji w trzech tematach: stworzenia zintegrowanego systemu informacji o dostępnych usługach poradniczych ze wszystkich obszarów; uruchomienia programu wsparcia ze środków publicznych dla organizacji świadczących usługi poradnicze oraz uzgodnienia wspólnych ponadbranżowych standardów profesjonalnego poradnictwa. W sesji plenarnej udział wzięła Beata Choroszewska – Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego, która między innymi zwróciła uwagę na potrzebę wsparcia finansowego funkcjonowania poradni rodzinnych oraz konieczność pomocy małżeństwom borykającym się z niepłodnością w wykorzystaniu NaProTechnologii.

Następnie w swoich wystąpieniach, prezydent Andrzej Duda i wicepremier Piotr Gliński wyrazili gotowość współpracy w celu stworzenia spójnego systemu poradnictwa w Polsce oraz zdeklarowali chęć wsparcia finansowego dla działań w tym zakresie. Założenia kongresu będą kontynuowane przez zespoły robocze przygotowujące konkretne rozwiązania. Na zakończenie spotkania zapowiedziany został Kongres Rodziny, który ma się odbyć w przyszłym roku.