Konkurs na prace magisterskie i licencjackie nt. pro-life

  • 7 lutego 2017, Robert Karp

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ogłosiło konkurs na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace obronione w latach 2016 i 2017, których tematyka mieści się w kręgu następujących zagadnień: życie ludzkie jako wartość, rozwój i działalność ruchu pro-life w różnych krajach i regionach świata, konteksty i formy obrony zagrożonego życia ludzkiego w różnych jego fazach – od poczęcia do naturalnej śmierci, strategie kształtowania postaw pro-life w społeczeństwie, ekologia prokreacji, godne umieranie.

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do dnia 31 października 2017 r., listownie na adres Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31-124 Kraków, z dopiskiem „Konkurs akademicki”.

Dla laureatów przewidziane zostały nagrody pieniężne. Szczegóły konkursu oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.pro-life.pl

Fot. wvforlife.org