Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

 • 11 stycznia 2019, Robert Karp

Organizatorzy Krucjaty z bólem stwierdzają, że w dzisiejszej sytuacji, mimo wielokrotnego upominania się przez obrońców życia o zmianę istniejącego ustawodawstwa. Prawo to jest lekceważone, a inicjatywy prawodawcze są zaniechane. Dlatego kolejny raz zachęcają do intensywnej modlitwy.

Piszą oni: “W 39. roku trwania naszej Krucjaty, w duchu wdzięczności za ogrom łask udzielonych dziełu obrony życia człowieka, ufni we wszechmoc Trójjedynego Boga i przemożne wstawiennictwo Matki Bożej, proponujemy wspólną modlitwę w następujących intencjach:

 • przebłagalnej: za grzechy przeciw życiu człowieka popełnione w naszej Ojczyźnie,
 • dziękczynnej: za wielkie dobro, jakiego doświadczyliśmy, a w szczególności za: uratowane dzieci, ocalone sumienia matek i ojców oraz pracowników służby zdrowia; za wprowadzenie ustawodawstwa chroniącego życie nienarodzonych,
 • błagalnej: o dalszy wzrost szacunku wobec życia człowieka nienarodzonego, chorego, w podeszłym wieku,
 • błagalnej: o wprowadzenie do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Uczestnik Krucjaty zobowiązuje się do modlitwy i postu w powyższych intencjach przez dowolnie wybrany okres czasu:

 • codziennie odmawiać wybraną przez siebie modlitwę, np. Litanię do Matki Bożej, dziesiątek Różańca Świętego,
 • uczestniczyć, raz w miesiącu, w dzień powszedni we Mszy Świętej z przyjęciem Komunii Świętej. Chorzy, osoby w podeszłym wieku, które nie mogą uczestniczyć we Mszy św., proszone są o ofiarowanie cierpienia w intencji obrony życia.
 • pościć w intencjach obrony życia w środy każdego tygodnia przez czas uczestniczenia w Krucjacie.

Do Krucjaty Modlitwy można się włączyć w dowolnym czasie, podejmując zobowiązanie na czas nieokreślony z możliwością rezygnacji w dowolnym czasie lub na czas z góry przez siebie określony, np. na okres jednego roku lub krótszy.

Prosimy o zgłoszenie udziału w Krucjacie w najbardziej wygodny dla siebie sposób:

 • pocztą na adres: Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków;
 • e-mailem na adres: modlitwa@krucjata.org;
 • telefonicznie (od pn. do pt., w godz. 9:00–15:00), tel. 12 633 09 73;
 • za pomocą specjalnego formularza, który znajduje się na stronie internetowej www.krucjata.org/zgloszenia.”

Więcej o celach i historii Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci można przeczytać na stronie: www.krucjata.org