Niech On rozbudzi wiarę, nadzieję i miłość

  • 21 grudnia 2017, Robert Karp

Tej nocy, jak promień jasnego światła rozbrzmiewa wieść Apostoła: „Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2,11).

Łaską, która ukazała się światu jest Jezus, narodzony z Maryi Dziewicy, prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg. Wszedł On w naszą historię, dzielił naszą drogę. Przyszedł, aby nas wyzwolić z ciemności i dać nam światło. W Nim ukazała się łaska, miłosierdzie, czułość Ojca: Jezus jest Miłością, która stała się ciałem.

(pp. Franciszek)

Życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia były radosnym czasem oczekiwania i spotkania Bożego Syna
Przychodzącego do naszych rodzin i serc.
Niech On rozbudzi w nas wiarę, nadzieję i miłość,
Otworzy szerzej nasze serca
Na naszych bliskich oraz wszystkich napotkanych w tych dniach.
Niech Boża Dziecina udziela wszelkich potrzebnych łask
oraz mocy Ducha Świętego.

*

pracujący i współpracujący w Duszpasterstwie Rodzin