Pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem (zapowiedź)

  • 6 listopada 2017, Robert Karp

Na bielskim cmentarzu komunalnym w Kamienicy odbędzie się 16 listopada wspólny pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem. Podczas uroczystości pochowane zostaną urny z prochami dzieci nienarodzonych, przekazane przez szpital wojewódzki w Bielsku-Białej. Duszpasterz rodzin ks. Tomasz Gorczyński zachęca do udziału w liturgii rodziców i bliskich, którzy w przeszłości doświadczyli utraty swoich dzieci.

Ceremonię złożenia szczątków w Grobie Dzieci Nienarodzonych poprzedzi Msza św. w intencji rodzin zmarłych dzieci w cmentarnej kaplicy. Liturgia rozpocznie się o godz. 15.00.

Urny z prochami zmarłych przed urodzeniem dzieci spoczną we wspólnym Grobie Dzieci Nienarodzonych na największym bielskim cmentarzu. Grobowiec ten, z nagrobkiem autorstwa bielskiego artysty Jacka Grabowskiego, ukazującym grające anioły, powstał w 2008 roku. Na nagrobnej płycie widnieje napis: „Były w naszych marzeniach i tam pozostaną”. Odwiedzający ten grób ludzie zostawiają obok zniczy figurki aniołków i zabawki.

Według statystyk medycznych, w Polsce rocznie w wyniku poronień umiera około 40 tysięcy dzieci. Martwych urodzeń odnotowuje się co roku około 10 tysięcy.

W obecnej sytuacji prawnej w Polsce, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r., możliwe jest zabranie ciała dziecka zmarłego podczas ciąży czy na skutek poronienia ze szpitala i urządzenie mu chrześcijańskiego pogrzebu.

Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje, że ordynariusz miejsca może zezwolić na pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a dzieci zmarły przed chrztem (kan. 1183 § 2). Konferencja Episkopatu Polski udzieliła też ogólnej zgody na pogrzeby dzieci zmarłych przed chrztem, gdy wiadomo, że rodzice naprawdę pragnęli je ochrzcić.