Pracowity dzień w Studium Teologii Rodziny

  • 4 grudnia 2017, Robert Karp

Kolejne spotkanie w ramach bielskiego Studium Teologii Rodziny obfitowało w interesujące wydarzenia. Bp Roman Pindel w czasie wykładów ukazywał bogactwo treści zawartych w tekstach Nowego Testamentu, dotyczących małżeństwa i rodziny. Pokazywał również konteksty starotestamentalne, kulturowe, społeczne i cywilizacyjne tekstów „małżeńskich”, zawartych w ewangeliach i pismach św. Pawła. Duchowny wskazywał też, na co zwracać uwagę przy współczesnym odczytywaniu tych pism. Zaznajomił słuchaczy z niektórymi refleksjami teologicznymi, podejmowanymi współcześnie w oparciu o omawiane teksty.

Pani Krystyna Jonkisz, jak zwykle, z wielką fachowością, kompetencją i serdecznością wprowadzała w tajniki metody „Bilings’a”. Ks. Robert ukazywał głębię misterium sakramentów, zwłaszcza sakramentu małżeństwa. W wykładzie dla drugiego roku przeprowadził słuchaczy poprzez historię szafowania tego sakramentu, aż do refleksji nad jego istotą. Odbył się też, przeznaczony dla drugiego roku, krótki wykład na temat znaczenia Magisterium Kościoła.

Na zakończenie sesji księża Stanisław Wawrzyńczyk i Jacek Gracz nie tylko podzielili się refleksjami nad rolą i zadaniami doradców parafialnych i duszpasterstwa rodzin w ogólności, ale dali też bardzo głębokie osobiste świadectwo przeżywanej troski o rodziny i wspólnoty parafialne.

Głośne i spontaniczne oklaski po wystąpieniach były potwierdzeniem, że ich słowa głęboko zapadły słuchaczom w serca.

Autor: ks. Tomasz Gorczyński