Przysięga małżeńska w praktyce

  • 24 kwietnia 2018, Robert Karp

Mimo pięknej pogody, w niedzielne popołudnie, 22 kwietnia, na pierwszym spotkaniu dla małżeństw i narzeczonych na Złotych Łanach nie brakowało uczestników.

Wszystkich przywitał i rozpoczął spotkanie ks. Stanisław Wójcik proboszcz parafii św. Józefa w Bielsku-Białej, polecając wszystkich orędownictwu papieża rodzin św. Jana Pawła II.

Konferencja na temat przysięgi małżeńskiej, wygłoszona przez ks. Marcina Hałasa, inicjatora wydarzenia, dotyczyła wielu aspektów relacji między kobietą a mężczyzną. Kapłan zwrócił uwagę na konsumpcjonizm, jaki przejawia się również niestety w odniesieniu do osoby. Zaznaczył, że niewłaściwe jest stwierdzenie „mam męża”, „mam żonę”, „mam dziecko”. Prawidłowe odniesienie i zadanie to „jestem mężem”, „jestem żoną”, „jestem mamą”, „jestem tatą”. Pary mogły w ramach zaplanowanego „czasu dla nas” w warunkach sprzyjających randce porozmawiać ze sobą, wykonując zlecone im zadania.

Na zakończenie odbyła się wyjątkowa Adoracja Najświętszego Sakramentu. Datę następnego spotkania podamy już wkrótce.