Rodziny w hałcnowskiej bazylice

  • 8 stycznia 2020, Robert Karp

Eucharystia, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, błogosławieństwo rodzin oraz wspólne spotkanie przy stole złożyły się na VI Diecezjalny Dzień Rodzin Wielodzietnych, który odbył się w Święto Świętej Rodziny, 29 grudnia 2019 r., w bielskiej bazylice w Hałcnowie. W modlitwie i zabawie uczestniczyło kilkadziesiąt rodzin.

Mszy św. przewodniczył diecezjalny duszpasterz rodzin ks. Tomasz Gorczyński, a moderator Domowego Kościoła ks. Jacek Moskal wygłosił kazanie. Duchowny zwrócił uwagę, że przeżywana oktawa Bożego Narodzenia jest niezwykłą okazją do zgłębienia tajemnicy miłości, jaką przynosi nowonarodzony Chrystus.

„Jest to prawda o niepojętej, nieskończonej miłości Boga do człowieka. On dokonuje w imię tej miłości niesamowitych rzeczy. Ten, który ma pełnię szczęścia, który raduje się sobą, Trójjedyny Bóg, Druga Osoba tej Trójcy zostawia chwałę nieba i staje się jednym z nas” – podkreślił kaznodzieja, przypominając, że cud betlejemskiej nocy i całego życia Jezusa Chrystusa był po to, „by Bóg mógł na nowo odnaleźć człowieka i odzyskać jego serce”.

„To Bóg, który pragnie być blisko, być z nami. Czymże jest całe nasze chrześcijańskie życie, jeśli nie walką o to, by Mu na to pozwolić, aby otworzyć się na miłość Boga” – wyjaśnił. Jednocześnie wskazał, że uprzywilejowanym miejscem doświadczania spotkania takiej miłości jest rodzina. Zaznaczył, że dzięki sakramentowi małżeństwa między kobietą i mężczyzną uobecnia się Bóg.

„Jest żywy, obecny, działający, jeśli tylko Mu na to pozwolimy” – dodał kapłan żywieckiej parafii konkatedralnej. Zauważył, że w sakramencie małżeństwa miłość ludzka otwarta jest na miłość Bożą i staje się miejscem obecności, życia Boga, a „rodzicielstwo jest drogą, przez którą Bóg pragnie objawiać siebie, swoje ojcostwo”.

Ks. Moskal zachęcił do zaangażowania się w życie wspólnot pragnących przybliżać i pokazywać drogę do bliskości Boga – od Domowego Kościoła przez wspólnotę Rodzin Wielodzietnych albo Licznych do innych ruchów ogniskujących małżonków i rodziny.

Duchowny przytoczył konkretne świadectwo małżeństwa, dla którego droga Domowego Kościoła stała się okazją do wzrastania. „Pozwólcie Bogu być blisko, a doświadczycie takiego szczęścia i radości, takiej miłości, której nic ani nikt wam nie wyrwie!” – zaapelował na koniec.

W czasie liturgii małżonkowie wypowiedzieli ponownie swoje małżeńskie ślubowanie, a podczas modlitwy wiernych polecano opiece Bożej m.in. małżeństwa, które nie mogą mieć dzieci.

Po Mszy św. kapłani błogosławili rodziny indywidualnie. W pobliskim domu parafialnym na wszystkich uczestników modlitwy czekał gorący posiłek. Odbyła się tam loteria z nagrodami. Wylosowane rodziny dostały specjalne upominki: bożonarodzeniowe świece z hasłem Dnia Rodzin Wielodzietnych –„My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4,19) – oraz atrakcje ufundowane przez sponsorów. Nie zabrakło paczek dla dzieci przygotowanych wspólnie z diecezjalną Caritas. Kolędowano razem z kolędnikami misyjnymi z Hałcnowa, którzy razem z siostrami serafitkami odwiedzili świętujące rodziny.

Spotkanie zorganizowały duszpasterstwa – rodzin i Rodzin Wielodzietnych albo Licznych (DRWaL). Ta ostatnia wspólnota jest formacją, która daje okazję do wspólnych spotkań rodzinnych. Ma także zachęcać do otwarcia na przyjęcie nowego życia te małżeństwa, które z różnych powodów obawiają się wielodzietności.