Rodziny w ogrodach u serafitek

  • 10 września 2018, Robert Karp

Dzięki wielkiej i bardzo serdecznej gościnności sióstr serafitek z Hałcnowa, mogliśmy kolejny raz spotkać się w ich przyklasztornych ogrodach. Jak zwykle gościnne zakonnice nie tylko udostępniły nam miejsce na spotkanie, ale przygotowały również drewno, grilla, wrzątek, pozwoliły skorzystać z całej infrastruktury gospodarczej.

Pogoda dopisała, humory i apetyty też. Atmosfera była prawdziwie rodzinna, bo też licznie przyjechały całe rodziny, doradcy i studenci wraz z małżonkami i dziećmi.

Był czas na spotkanie, porozmawianie, wspólną zabawę, grę w piłkę, śpiew. Dzieci wykorzystywały możliwość wyszalenia się, a dorośli, aby spokojnie pogadać. Można było poznać bliskich studentów i doradców.

Organizatorzy i uczestnicy sprawili, że w “bufecie pod lipą” niczego nie brakowało, a fachowa obsługa rożna zatroszczyła się, by kiełbaski, jabłka, banany i inne potrawy na gorąco były wyśmienicie przyrządzone.