Spotkania DRWAL-a w Hałcnowie (zaproszenie)

  • 28 lutego 2017, Robert Karp

Zapraszamy rodziny wielodzietne na wspólne spotkanie.

Podejmujemy na nowo comiesięczne spotkania w czasie Mszy św.  w pierwsze niedziele miesiąca połączone z późniejszym spotkaniem przy parafii w Hałcnowie. Najbliższe zaplanowano na 5 marca w bazylice hałcnowskiej.

Rozpoczęcie Mszą św. o godzinie 12.15, a później spotkanie w salkach Domu Katolickiego w ramach duszpasterstwa DRWALa.

Duszpasterstwo Rodzin Wielodzietnych albo Licznych nie jest konkurencją dla żadnych z ruchów i wspólnot, ale wspólnotą, środowiskiem ukierunkowanym na specyfikę rodzin wielodzietnych z ich problemami i radościami.

DRWaL powstał po to, aby wspomóc ojców i matki w wypełnianiu powołania, aby ci którzy zaufali Bogu i Jemu oddali swoją płodność, nie czuli się zepchnięci na margines, ale stali się wzorcem dla innych rodzin. Pragniemy, aby to duszpasterstwo stało się wspólnotą wsparcia rodzin zarówno w sprawach duchowych, jak i emocjonalnych, a także materialnych w miarę możliwości i umiejętności jego uczestników. We wspólnocie znajdują się zarówno rodziny liczące po kilkanaście osób najbliższego pokrewieństwa, jak i rodzice z trójką dzieci.

Zapraszamy też do odwiedzin i współtworzenia nowej strony internetowej DRWALA!