Spotkania rejonowe duszpasterstwa rodzin

  • 12 lutego 2018, Robert Karp

Rozpoczynają się spotkania rejonowe duszpasterstwa rodzin. Zapraszamy na nie wszystkich Doradców Życia Rodzinnego oraz kapłanów, zaangażowanych w jakikolwiek sposób w duszpasterstwo rodzin.

W czasie każdego ze spotkań wspólnie podzielimy się doświadczeniami w pracy z małżeństwami i rodzinami oraz posłuchamy, czego nawzajem oczekujemy.

Spotkania odbędą się w czterech  terminach i miejscach. Rozpoczną się Mszą św. o godz. 17.00 . Po niej zaplanowano spotkanie  z prezentacją planów i nowych propozycji w działaniu na rzecz małżeństw i rodzin w diecezji. Będzie także czas na komunikaty, informacje, zapytania i dyskusję.

Harmonogram Spotkań przedstawia się następująco: