Spotkanie nauczycieli metod rozpoznawania płodności.

  • 27 marca 2018, Robert Karp

24 marca br. odbyło się spotkanie nauczycieli metod rozpoznawania płodności. Pierwszy wykład poprowadziła lek. ginekolog, Monika Małecka-Holerek, która zapoznała słuchaczy z tematem i przebiegiem VII sympozjum naukowego pt. „Zdrowie prokreacyjne mężczyzny – profilaktyka, diagnostyka i terapia niepłodności męskiej”. Odbyło się ono 25 lutego br.  na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Wykład dotyczył przyczyn coraz częściej dotykającej mężczyzn niepłodności oraz szeroko pojętej profilaktyki zdrowia prokreacyjnego.

Katarzyna Dziubek, prowadząca od roku szkolenia internetowe w zakresie Metody Rötzera, podzieliła się swym doświadczeniem i zachęciła, by więcej nauczycieli tej metody angażowało się w to dzieło.

Kolejnym mówcą był Michał Pielorz, który przedstawił ciekawe spostrzeżenia nt. kursów „Przed nami maleństwo”, które prowadzi wraz ze swoją żoną. Prelegent zachęcił doradców do podjęcia się podobnego wyzwania. Zauważył, że choć nie brakuje chętnych do wzięcia udziału w takich kursach, niewiele jest osób gotowych je poprowadzić.